bopen
Co je SEO optimalizace?

Nejčastější otázkou, kterou zákazník položí, když slyší spojení optimalizace pro vyhledávače je, co to vlastně znamená, co mi to může přinést. Optimalizace pro vyhledávače je souhrn činností, které optimalizátor vyvíjí s cílem dosáhnout čelních pozic ve výsledcích fulltextového vyhledávání. V souvislosti s tímto termínem se také můžete setkat se spojením SEO, což je anglická zkratka Search Engine Optimization = optimalizace pro vyhledávače. SEO je jednou ze složek SEM, což je anglická zkratka Search Engine Marketing, tedy marketing ve vyhledávačích.

Optimalizace pro vyhledávače se aplikuje tehdy, pokud chcete, aby se Vaše www stránky umístily na předních pozicích v internetových fulltextových vyhledávačích. Pokud by jste měli cílovou skupinu uživatelů svých stránek v České Republice (hovořících česky), prováděli by jste nejspíše optimalizaci pro dva nejpoužívanější vyhledávače, tedy Seznam a Google. Fulltextově vyhledávání mají i další vyhledavače, jako například Centrum, Atlas, Yahoo …, ale nejsou již tak uživateli v Česku používány. Stejně není uživateli používán příliš fulltext Jyxo, ale jeho technologie je využívána jinými.

Finanční náročnost SEO optimalizace

Optimalizace pro vyhledávače se aplikuje především u firem, které chtějí být skutečně vidět, chtějí zvýšit svůj obrat a získat nové zákazníky.
Většina běžných uživatelů internetu hledá firmu, či obor činnost tak, že zadá do vyhledávače klíčové slovo. Poté si prohlíží výsledky vyhledávání a většinou kliká na jednotlivé odkazy nalezené fulltextem. Optimalizací pro vyhledávače zajistíme klientovi čelní místa v těchto výsledcích. Můžeme tedy říci, že firma, u které je optimalizace pro vyhledávače lépe provedena, se objeví na přední pozici, čímž si zajistí lepší možnost zisku klientely.
Optimalizace pro vyhledávače Vás bude stát méně peněz, než investice do stejného počtu klíčových slov věnovaných do reklamy na placené zápisy v katalozích. Přitom získáte větší počet návštěvníků svých stránek a tím větší zisk. Jistě jsou však obory, nebo klíčová slova, na která se placený zápis vyplatí.

Postup prací u nás
 • nejdříve je nutno s klientem dohodnout, jakého cíle mají jeho stránky dosáhnout
 • provede se analýza klíčových slov
 • vyberou se taková klíčová slova, aby optimalizace pro vyhledávače byla co nejúčinnější vzhledem k předpokládanému cíli a za přijatelnou cenu
 • ve spolupráci s klientem zvolíme strategii optimalizace pro vyhledávače, krátkodobou i dlouhodobou
 • je-li zapotřebí, upravíme zdrojové kódy stránek, případně vyrobíme nové stránky
 • vytvoříme texty
 • uplatníme všechny známé povolené optimalizační techniky (on-page faktory)
 • následují další námi vybrané techniky pro zvýšení úspěšnosti prezentace (off-page faktory)
 • dosáhneme stanovených cílů
Otimalizace pro vyhledávače, udržení dosažených pozic
 • pokud částečně klient spolupracuje na tvorbě obsahu stránek, provádíme pravidelnou kontrolu optimalizace pro vyhledávače
 • provádíme průběžné školení zaměstnanců klienta
 • provádíme pravidelnou kontrolu internetové stránky, její umístění ve vyhledávačích a aplikujeme další metody vedoucí k ustálení pozice stránky